Kamu sektörüne neden ihtiyaç duyulur? [Maliye Bölümü Kamu Ekonomisi]

Default profile image
eenneess5467 • 22 Şubat 2017

"Üretilen mal ve hizmetlerin türleri ve miktarları tüketicilerin tercihlerini yansıtır ve merkezi olmayan karar süreci iyiyi üretir"  önermeleri piyasa ekonomisinin ana dayanaklarıdır.  Fakat madem öyle de neden ekonominin tamamı özel sektöre bırakılmamalıdır?  Ekonomide işleyen ve fiyat mekanizmasının bir  "görülmez el" olarak devrede olduğu piyasa yanında bir de "görünür ele"  neden ihtiyaç duyulmaktadır?  Neden devlet müdahalesi  ve yönlendirmesi her ekonomide kendini bir ölçüde hissettirmektedir? 

Bu makalemizde bu sorunun cevabını ele alma amacı gütmektedir.  Özet olarak cevap verecek olursak;

Ekonomide devlete biçilen rolün biri ideolojik diğeri teknik olmak üzere iki temel dayanağı vardır.  Klasik yaklaşım piyasa mekanizmasının kusursuz olduğunu savunurken, bu düşünce Neo-Klasiklerde yerini kusurlu ama en iyi işleyen mekanizmanın piyasa mekanizması olduğu düşüncesine bırakmıştır. Kısaca piyasasına diyeceğimiz boğun karşısında ise piyasanın mutlak kötü/sömürü aracı olduğuna inanan bir blok olarak sosyalizm vardır. 

Doğaldır ki Sosyalistler devlete ekonomide yer verilmesinin zaruretine inanır.  Buna göre sınırlanması gereken piyasanın kendisidir. Öte yandan piyasa mekanizmasını sabunlar bile teknik/ekonomik gerekçelerle bile devlete ekonomide rol biçer. Elbette bu rol minimal bir roldür.Bu nedenle kısaca piyasacılar diyebileceğimiz bu blok esas itibariyle devletin ekonomik rolüne sınırlama getirme taraftarıdır. 

Keynes ile başlayan süreçte ve kapitalist ekonomik düzenin serencamı içinde makroekonomik nedenlere ek olarak devletin başka gerekçelerle de ekonometri müdahale etmesi gerekebileceği kabul görür olmuştur. Devletin ekonomiye makroekonomik nedenlerle müdahalesinin kaçınılmaz olduğu görüşü Dünya Buhranının ardından Keynes'le birlikte sağlam bir teorik bütünlük içinde savunuluyor olmuştur. 

​​